Mijn favorieten

CDB Makelaars uw makelaar voor Zandvoort en Bentveld


De gemeente Zandvoort bestaat uit de dorpen Bentveld en Zandvoort.

Zandvoort

De naam Zandvoort is afgeleid van de naam Sandevoerde: 'Sande' betekent de duinen of het zand. 'Voerde' of 'Voorde' betekent een doorwaadbare plaats. In het duingebied, aan de kust waar Zandvoort ligt, vestigden zich een klein aantal vissers. In de beslotenheid van de duinen ontstond omstreeks 1100 het dorp Sandevoerde.

Eeuwenlang was de visserij het hoofdmiddel van bestaan voor de Zandvoorters. Door het ontbreken van een haven was men aangewezen op bomschuiten: vissersboten die men het strand op kon trekken. Dit heeft technologische vernieuwingen in de weg gestaan. Het ontbreken van een goede verbinding met het achterland zorgde er daarnaast nog eens voor dat Zandvoort lange tijd in isolement leefde.


Ontwikkeling Zandvoort
De 19e eeuw is in veel opzichten een keerpunt in de geschiedenis van Zandvoort. Grootgrondbezitters begonnen in de vroege 19e eeuw grote delen van de duinen te ontginnen ten behoeve van de akkerbouw. In de duinen kwamen weiden en werden op de hogere delen onder andere haver en rogge verbouwt.

Het dorp Zandvoort kwam tot bloei in de 19e eeuw. Rond 1825 werd de aanzet gegeven voor het einde van het isolement en daarmee het begin van de welvaart. Onder leiding van ambachtsheer jhr. W.Ph. Barnaart rees bij een aantal Haarlemse notabelen het plan een badhuis aan zee te stichten dat bereikbaar moest zijn over een nieuwe klinkerweg.

In 1828 werden het badhuis en de nieuwe Zandvoortselaan in gebruik genomen. Hiermee was het startsein gegeven voor de ontwikkeling van Zandvoort tot toeristische trekpleister. Binnen niet al te lange tijd verschenen er hotels en winkels, en werden villa's gebouwd. De recreatieve functie van Zandvoort werd nog meer versterkt door de aanleg van een spoorwegverbinding in 1881. Zandvoort was voor die tijd een mooie en luxe badplaats. Na de Eerste Wereldoorlog kwam ook de aantrekkingskracht van Zandvoort als woonplaats tot uitdrukking. Ten oosten en zuiden van de dorpskern ontstonden nieuwe woonbuurten. Na de 2e Wereldoorlog, die in Zandvoort onnoemelijk veel schade heeft aangericht, stond de wederopbouw vooral in het teken van woningbouw.
 

Zandvoort nu
Heden ten dage is Zandvoort een zeer plezierige gemeente om te wonen en te werken, maar zeker ook een badplaats die vele toeristen trekt voor een kort of langer verblijf.


Bentveld

Bentveld gelegen tussen Zandvoort en Heemstede is gebouwd op de reliëfrijke duingronden, waardoor met name in de noordelijke helft van Bentveld de hoogte verschillen in het gebied te ervaren zijn. Bentveld is aan 3 zijden door duingebied omgeven en aan de 4e zijde grenst het aan de villa wijken in Aerdenhout.

Een bosrijke omgeving waar vroeger rijke regenten en kooplieden vele buitenplaatsen en landgoederen (Groot Bentveld, 17e eeuw) in bezit hadden. In de 19e en 20e eeuw zijn op en rond deze landgoederen fraaie villawijken ontstaan. Halverwege de 19e eeuw, ontstond voor die tijd de eerste grootschalige uitbreiding in Zandvoort. Tegelijkertijd is de weg tussen Heemstede en Zandvoort aangelegd.

Vervolgens is in 1899 de tramlijn van Zandvoort naar Haarlem aangelegd waarop Nederlands eerste elektrische tram ging rijden. Deze ontsluitingen gaven een grote impuls voor verdere ontwikkeling van Bentveld en Zandvoort. In 1957 maakte die tram plaats voor een bus, die thans, als Connexxion-lijn 80, nog altijd de verbinding onderhoudt tussen het centrum van Amsterdam en Zandvoort. De oude trambaan, die zo’n 100 meter achter de Zandvoortselaan loopt, is nu in gebruik als fietspad. In de 20e eeuw is de woningbouw in Bentveld op gang gekomen met de bouw van met name vrijstaande villa's.


Bentveld nu
Bentveld kent goede voorzieningen op is op velerlei terrein goed bereikbaar. Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal, Haarlem liggen op korte afstand en ook Amsterdam en Schiphol zijn goed te bereiken.

CDB Makelaars
Charles de Bie
------------------------------------------------
   023 - 534 74 94
------------------------------------------------