Mijn favorieten

Asbest

Artikel asbestbesluit - maart 2015
 
Meer duidelijkheid gevolgen asbestverbod daken
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Op 3 maart is het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 gepubliceerd. Met dit ontwerpbesluit is er meer duidelijkheid over de gevolgen van het asbestverbod. 

Bescherming mens en milieu
Het doel van de wijziging is om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Door verwering van het asbesthoudend materiaal waarvan sommige daken zijn gemaakt, treedt een risico op voor de leefomgeving door het loskomen van de asbestvezels. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken, zal het hebben van asbesthoudende dakbedekking vanaf 1 januari 2024 verboden worden. Hierdoor wordt een termijn geboden om vóór 2024 alle verweerde asbestdaken te vervangen.

Contact met de buitenlucht
Uit het ontwerpbesluit blijkt dat het verbod alleen ziet op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolf-platen en dakleien met asbest), en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Het gaat dus niet om asbesthoudende toepassingen in gebouwen, zoals asbesthoudende isolatie en asbesthoudend dakbeschot, waarvoor op grond van het Asbestverwijderingsbesluit een inventarisatieplicht en zorgvuldige verwijderingsplicht bij verbouwing en sloop geldt.

Kosten verwijdering
Eigenaren van asbestdaken, burgers en bedrijven, zullen zelf de kosten voor verwijdering van een asbest dak moeten dragen. Geschat wordt dat op dit moment ongeveer 75% van de asbestdaken in de landbouwsector te vinden zijn. Vanaf 1 januari 2016 komt er een subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken. Hiervoor is minimaal € 75 miljoen beschikbaar gesteld.
 
Vragen over asbest in uw woning?
Heeft u vragen over asbest in uw woning, neem dan gerust contact met ons op – tel. 023 534 7494